Progressiva linser

Hem / Progressiva linser

Progressiva linser, som ibland kallas för multifokala linser eller bifokala linser, är speciellt framtagna för att hjälpa människor med ålderssynthet. Med flera styrkor i samma progressiva blir det enklare för dig att justera ögonen för både läsning på nära håll, och att läsa undertexter på tv eller de som går omkring dig i normalt avstånd.

Multifokala linser - Flera styrkor i samma lins

Multifokala linser är utformade till att kunna justera styrka för närseende och normallångt seende. Dessa kan jämföras med progressiva glasögon som också ändrar styrka beroende på vart du kollar genom glaset.

Bifokala linser i glasögon brukar däremot ha en skarpare kant som definierar och särskiljer när och avståndsstyrkan.

Multifokala linser löser ett stort besvär för de som lever med presbyopi, även kallat ålderssynthet där ögonen är sämre på att anpassa sig utefter avstånd. Genom att ha flera styrkor i samma lins kan du enkelt göra dig av med läsglasögonen och inte längre behöva hålla koll på vilka glasögon som du använder dig till vad.

Multifokala linser: Nackdelar & Fördelar

Multifokala linser medför nackdelar likväl som fördelar, och trots ett högre pris än många andra linser finns det några punkter som oftast väger mer åt det positiva eller negativa för de som använder dessa.

Fördelar

  • Eliminerar de flesta behov av glasögon
  • Bättre synskärpa under varierande avstånd
  • Mildare övergång mellan styrkor

Nackdelar

  • Svåra att justera utefter synupplevelser
  • Dyrare på grund av den komplicerade designen
  • Problem med bländning under anpassningsperioden

Linser för ålderssynthet

Ålderssynthet är en skada som brukar komma när folk är omkring 45 år och gör att den fokuserande linsen i ögat – kristallinsen – blir allt stelare och tappar förmågan att anpassa sig utefter avstånd. Du kan skaffa progressiva glasögon, eller linser för ålderssynthet som hjälper ögat att fokusera på både nära och normallångt avstånd.

Korrigera ålderssynthet med progressiva linser

Idag är det inga problem att korrigera ålderssynthet med progressiva linser – antingen med hjälp av bifokala eller multifokala linser som ger ögat lite extra hjälp av att se klart både vid läsning eller när du promenerar runt bland andra. Detta är även ett bra alternativ för dig som använder läsglasögon, som är enkla att både tappa bort eller göra sönder. Progressiva linser kan du dessutom ha på dig hela arbetsdagen utan att behöva ta på och ta av varje gång de behövs.

Monovision - alternativ till progressiva kontaktlinser

Monovision är ett ingrepp där det ena ögat ställs in för att permanent vara i närseende, medan det andra fungerar som vanligt. På så sätt lär sig hjärnan att använda ett öga i taget, det som är bäst lämpat för avståndet. Genom detta ingrepp använder du alltså ett öga i taget, vilket är varför det kallas ”monovision”. Denna effekt kan även skapas med hjälp av olika starka kontaktlinser på de olika ögonen.

Förbättrad syn med ögonkirurgi

Progressiva linser används för att korrigera presbyopi (ålderssynthet). I vissa fall kan patienter som använder dessa linser vara kandidater för refraktiv kirurgi som LASIK eller linsbytesoperationer. Dessa operationer kan anpassas för att skapa ett multifokalt synfält, liknande effekten av progressiva linser, genom att justera linsens kurvatur eller genom att införa specialdesignade implantat.

Efter en ögonoperation krävs en anpassningsperiod där patienten lär sig att se med den nya synen. Det kan innebära träning för ögonen att växla fokus mellan olika avstånd, något som tidigare sköttes automatiskt av de progressiva linserna. Regelbunden uppföljning med en ögonspecialist är viktig för att säkerställa bästa möjliga synresultat och för att hantera eventuella komplikationer.