Vad säger din ögonfärg om din personlighet?

Hem / Ögonfärg & Personlighet

Ögonfärg är en av många saker som går i genetiskt arv från våra föräldrar, och deras föräldrar, som varierar beroende på melaninkoncentrationen i irispigmentepitelet, irisstroma (finns på baksidan och framsidan av iris) och celltätheten i stroman. Den vanligaste ögonfärgen är brun eller mörkbrun, som är en dominant gen, alltså att har du en brunögd förälder är det mest sannolikt att du får bruna ögon med.

Skönhetsidealet har länge talat för att ljusare ögon är mer attraktivt än mörka, vilket somliga säger beror på att utvidgade pupiller tyder på attraktion eller upphetsning, något som man enklare upptäcker hos människor med ljusare ögon där det uppstår större kontrast, vilket även har lett till att de med ljusare ögon uppfattas som mer förföriska och flörtiga. Samtidigt finns det många studier och nya forskningsrön där det har det observerats att det kan finnas ett samband mellan en persons ögonfärg och personlighetsdrag.

gröna-ögon

Gröna ögon

Balansen av melanin som finns i gröna ögon gör att deras personlighetsdrag är en blandning av brunögda och blåögda personlighetsdrag. De som har gröna ögon anses vara både förföriska och mystiska, med en självförsörjande attityd. De är många gånger oförutsägbara och svåra att läsa av. Personer med gröna ögon är tålmodiga och blir inte enkelt arga. De anses vara både kreativa och intellektuella, med en hög koncentrationsnivå och frihetsambitioner.

 • Förföriska
 • Mystiska med en självförsörjande attityd
 • Ofta oförutsägbara
 • Långsamma till ilska
 • Tålmodiga
 • Kreativa
 • Mycket intelligenta
 • Har en hög koncentrationsnivå
 • Njuter av sin frihet

Hur många i världen har gröna ögon?

Cirka 1–2 % av all världens befolkning har gröna ögon då det är en recessiv gen. Det sägs att gröna ögon främst förekommer hos de som är av germanskt eller keltiskt ursprung.

mörkbruna-ögon

Svarta & Mörkbruna ögon

Mörkbruna ögon likt de ljusbruna är bland de vanligaste i världen, fastän mörkbruna är allt vanligare i asien, amerika och afrika. Desto mer melanin du har i ögonen ju mörkare blir dem, och de med en mörkare brun anses vara väldigt säkra och naturliga ledare. De är både starka och hårt arbetande med väldig pålitlighet. De uppfattas som impulsiva med mycket energi, och många gånger väldigt hemlighetsfulla.

 • Självsäkra
 • Naturliga ledare
 • Starka
 • Fulla av energi
 • Impulsiva
 • Visar stor värdighet
 • Hemlighetsfulla och mystiska
 • Pålitliga
 • Hårt arbetande och praktiska

Hur många procent har bruna ögon?

Ungefär 79 % av världens befolkning har bruna ögon, alltså utan tvekan den absolut vanligaste ögonfärgen. Då bruna ögon är en dominant gen är det mycket möjligt att denna siffran kommer stiga med tiden. Man brukar koppla ljusbruna ögon till europeiskt ursprung medans den mörkare nyansen är mest förekommande i asiatiska, afrikanska och amerikanska ursprung.

ljusbruna-ögon

Bruna & Ljusbruna ögon

Folk med bruna eller ljusbruna ögon brukar man säga är självsäkra och bra på att hantera konflikter. De är lättsamma och säger inte nej till att hitta på något roligt. De uppfattas även som målmedvetna och lojala, samtidigt som de är charmiga, uppmuntrande och förtjusande.

 • Självsäkra och är bra på att hantera konflikter
 • Älskar att ha roligt
 • Omtänksamma
 • Lättsamma
 • Målmedvetna
 • Förtjusande
 • Tycker om att få nya vänner
 • Snälla och lojala
 • Uppmuntrande
blåa-ögon

Blåa ögon

Att vara blåögd associeras många gånger med att vara naiv eller verklighetsbeskyddad, men människor med blåa ögon anses vara både smarta och fridfulla. Blåa ögon brukar tyda på lugn, vänlighet och blygsamhet. De uppfattas som attraktiva och ytterst ungdomliga.

 • Mjuka och blyga
 • Attraktiva
 • Fridfulla och lugna personligheter
 • Smarta
 • Snälla
 • Fulla av ungdom och liv

Hur många procent har blåa ögon?

Det finns 8–10 % i världen som har blåa ögon, en ögonfärg som i de flesta fall härstammar från Europa, framförallt i de östra, norra, och nordvästra delarna så som skandinaver, slaver, islänningar och germaner.

gråa-ögon

Gråa ögon

De med gråa ögon tenderar oftast att vara välbalanserade personer, med två olika personligheter de är bra på att hålla balansen mellan. De är tysta och vilseledande med en försiktighet med nya människor. De släpper inte enkelt in människor, utan föredrar lite avskildhet. Detta betyder inte att de är känslokalla, någon med ljusgråa ögon är mest troligen en mycket omtänksam och tillgiven person.

 • Tysta och vilseledande
 • Välbalanserade
 • Har vanligtvis två motsatta sidor av din personlighet som du balanserar bra
 • Om dina ögon är ljusgrå är du förmodligen en mycket tillgiven och omtänksam person
 • Släpper inte in nya människor lätt

Hur många i världen har gråa ögon?

Endast 1% av världens befolkning idag har gråa ögon. Denna färg är egentligen en variant av blå som även det är sällsynt i sig.

Så bestäms din ögonfärg

Ögonfärgen bestäms av genetik och mängden melanin i iris. Medan det finns många populära uppfattningar och myter om sambandet mellan ögonfärg och personlighet, är det viktigt att notera att det inte finns några vetenskapliga bevis som stöder dessa påståenden.

Genetik bakom ögonfärg

Ögonfärgen är ett resultat av flera gener som arbetar tillsammans. Det är en komplex egenskap som inte kan förutsägas enbart baserat på föräldrarnas ögonfärg.

Melanin och ögonfärg

Mängden och typen av melanin i iris bestämmer ögonfärgen. Personer med mer melanin har oftast bruna ögon, medan de med mindre melanin har blå, gröna eller grå ögon.

Medicinska aspekter

Vissa sjukdomar och tillstånd kan vara kopplade till ögonfärg. Till exempel har studier visat att personer med ljusare ögonfärg kan ha en högre risk för vissa typer av ögonsjukdomar, såsom åldersrelaterad makuladegeneration. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa samband inte nödvändigtvis indikerar en direkt orsakssamband.

Personlighet och ögonfärg

Även om det finns många anekdotiska påståenden om sambandet mellan ögonfärg och personlighet, har vetenskapliga studier inte kunnat bekräfta dessa påståenden. Personlighet är en komplex kombination av genetiska, miljömässiga och kulturella faktorer, och det är osannolikt att en enskild fysisk egenskap, såsom ögonfärg, skulle ha ett direkt inflytande.

Ändra ögonfärg

Medan ögonfärgen i sig inte har någon direkt koppling till personlighet, har den medicinska världen utvecklat tekniker och operationer som gör att man kan ändra ögonfärg med hjälp av ögonlaser, antingen av kosmetiska skäl eller av medicinska skäl.