Svar: Nej, det är omöjligt. 

Det är inte helt ovanligt att oroa sig över om linsen kan hamna bakom ögat. Men det är fysiskt omöjligt. Det finns nämligen ingen öppning där linsen skulle kunna falla igenom, då ögat och ögonlocket är förbundna med en tunn hinna.

När linsen hamnar fel

Du kan däremot uppleva att linsen kan hamna ur läge – bakom ögonlocket. Detta är inte farligt, så håll dig lugn. Ibland är fallet dessutom att du faktiskt har tappat linsen. Försäkra dig om att linsen verkligen sitter kvar, men undvik att peta dig i ögat. Om linsen är kvar, och har fastnat under ögonlocket så kommer du att känna den när du rör ögat. Det är lätt att centrera tillbaka den, men om du upplever det obehagligt kan du be någon hjälpa dig. Det finns en del saker att tänka på när du ska göra detta.

  1. Ha alltid rena händer innan du tar dig i ögonen.
  2. Slappna av, detta kommer att hjälpa linsen att hamna rätt.
  3. Återfukta ögat med ögondroppar så att linsen lättare flyttar sig.

Tre smidiga sätt att få ut linsen:

  • Titta i motsatt riktning från den del där linsen fastnat. T.ex. titta nedåt om linsen sitter under övre ögonlocket. Om du ser linsen så använder du ett finger för att försiktigt förflytta den.
  • Slut ögat och prova massera ögonlocket så att linsen förflyttar sig mot centrum, så att du kan plocka ut den.
  • Dra ögonlocket uppåt för att exponera ögat, tills linsen avslöjas. Använd sedan försiktigt fingertoppen för att ta ut linsen.

Kontakta optiker

Om du ändå inte får ut linsen – kontakta din optiker. Ha inte i linsen för länge, och sov inte med den. Linser kan strypa syretillförseln till ögat om du har i den längre än vad som är instruerat.

 

Vi erbjuder en guide på hur man sätter i och tar ut linser, den kan du hitta här.