Svar: Likt en vanlig undersökning, men i barnets takt.

Är ditt barn under 8 år går ni tillsammans till ögonläkare för att undersöka barnets ögon och syn. Därefter är ni välkomna att få undersökningen av en optiker.brytningsfel-synfel-undersökning-linsjakt-optiker-linser-online-köpa-tänka-på-barn-kontroll

Synundersökningen påminner mycket om när man testar en vuxen, men optikern anpassar stunden till barnets behov och takt. Barn är ofta inte tillräckligt verbala för att undersökas med vissa maskiner där man måste svara på hur man uppfattar förändringar, därav kan undersökningen skilja sig åt från person till person. Mötet går relativt fort, ca 20 minuter, och är aldrig obehagligt eller smärtsamt.

Föräldern eller annan vuxen närvarar

linsjakt-barn-förälder-synundersökning-optiker-linser-glasögon-barn

Tillsammans med en förälder eller annan vuxen får barnet svara på frågor kring seendet och eventuella problem man upplever med synen. Ett förtest inleder själva undersökningen och ger en indikation på ett eventuellt synfel. Detta test är utan maskiner och är snabbt och enkelt.  Sedan följer en nogrann undersökning för att få fram rätt korrektion. Optikern mäter styrkorna för avståndsseende och närseende. Man testar också samsynen mellan ögonen för att upptäcka eventuell skelning. Avslutningsvis kontrolleras att barnet ser bra med de nya styrkorna, därefter diskuteras behoven för synkorrigering och vilka alternativ som finns när det gäller glasögon och kontaktlinser.

Kom ihåg: Barn under 19 år har rätt till glasögonbidrag och får i de flesta fall hela kostnaden täckt av bidraget. Passa på att ta hand om dina ögon medan det är gratis!