Svar: Att vätskan i ögat är ur balans och skapar ett farligt tryck.

Högt tryck i ögat är något du själv har svårt att märka, och upptäcks oftast under synundersökningar. Det handlar inte om blodtryck, utan syftar på trycket i kammarvattnet inuti ögat. Det kan bero på flera olika saker, bland annat att det uppstår ett stopp i avloppet som tömmer vätskan. Om detta sker blir det obalans i ögat – ett tryck, då ögonen hela tiden producerar ny vätska.

Risker med högt tryck

Högt tryck kan skada trådarna i synnerven. Det kan leda till svarta fläckar i synfältet – så att du får försämrad syn. I värsta fall leder detta till grön starr/glaukom. Grön starr är en av de vanligaste orsakerna till blindhet och bör tas på allvar och undersökas direkt vid minsta symptom.

Hur mäter man trycket?

Ögontrycket måste tolkas och bedömas individuellt. Det finns inget normalt tryck, då allas skiljer sig och till och med ändras under dagen. Men ett tryck över 24 mmHg brukar anses högre än normalt. Men en person med ett tryck på 30 mmHg kan vara frisk och en person med ett lågt tryck kan ha glaukom. Därför utför optikern grundliga och återkommande undersökningar om du misstänks ha högt tryck eller grön starr. Undersökningen utförs till en början med lufttryck, som känns som en vindpust och är helt smärtfri. Vanligaste behandlingen är ögondroppar som sänker ögontrycket om inte sjukdomen är för långt skriden.

Undersök dig regelbundet

Genom att göra regelbundna synundersökningar säkerställer du att dina ögon mår bra och eventuella avvikelser kan upptäckas och behandlas i tid.