Svar: Glas som har samma styrka över hela glaset.

Enkelslipade glas är den enklaste glastypen för glasögon, med en och samma styrka över hela glaset. Det är den billigaste och vanligaste sorten, och passar den som är närsynt, översynt och/eller astigmatisk.

De flesta under 40 år har bara ett synfel så att man endast behöver en styrka. Vanligt då är att man inte måste använda glasögon hela tiden, utan endast när man t.ex. kör bil (närsynt), eller ska läsa (översynt). Om ditt synfel lätt korrigeras med enkelslipade glas, ingår 0ftast dessa när du köper nya glasögon. Så att du endast betalar för bågen.

 

enkelslipade-glas-linsjakt-glasögon-synfel-synkorrigering-närsynthet-översynthet