Svar: Konvergenstest mäter ögonens koordinationsförmåga.

När du går till optikern går du igenom ett konvergenstest. Vergens är detsamma som ögonkoordination, då ögonen samarbetar och automatiskt fokuserar på en och samma punkt. För att syn en ska fungera så vrids alltid ögonen aningen när vi tittar på något – för att bilden ska hamna på näthinnans mitt. De vrids antingen mot eller från varandra beroende på var du tittar.

  • Konvergens är när ögonen vrids mot varandra för att fokusera på något nära.
  • Divergens är när de vrids från varandra för att fokusera på något längre bort.

Så fungerar testet

Hos optikern får du hjälp att se om dina ögon samarbetar som de ska. Du får fokusera på ett föremål på ett visst avstånd, för att behålla fokus när det sedan börjar röra sig mot dig. Upplever du t.ex. ett dubbelseende kan det bero på att dina ögon inte lyckas koordinera sin vridning korrekt. Detta kan bero på hur dina ögonmuskler fungerar och påverkas ofta av ålder.

Samsynsproblem

Problem med ögonkoordination kallas samsynsproblem eller binokulär dysfunktion. Dessa kan lätt diagnostiseras fel som dyslexi, då man får svårt att läsa.

Vanliga symtom vid läsning
• Hoppar en textrad uppåt eller nedåt vid läsning
• Använder ett finger för att följa raderna
• Rör på hela huvudet vid läsning
• Kan märka att orden flyttar runt på sidan
• Fastnar på eller upprepar bokstäver inom ett och samma ord
• Upprepade gånger utelämnar småord
• Läser om rader utan att märka det
• Har bristande koncentrationsförmåga vid läsning och skrivning

 

Upplever du problem med att fokusera på ett korrekt och behagligt sätt, kontakta din optiker för en undersökning.