Rätten till ditt recept

När du besökt en optiker får du ett recept på vilka linser du behöver. För din ögonhälsas skull är det viktigt att du följer receptet – så be om en kopia av detta. Du har alltid rätt till dina uppgifter enligt patientdatalagen, även om optikern gjorde undersökningen i hopp om att du skulle bli kund just där.

Ett kontaktlinsrecept är så fiffigt uppbyggt att det tydligt framgår vilka egenskaper linsen ska ha och vad som krävs för att den ska kunna korrigera ditt synfel. Men precis som en läkare använder en del krångliga begrepp, kan ett första ögonkast på ditt kontaktlinsrecept göra dig förvirrad. Receptet inkluderar både linsernas grundläggande egenskaper, såsom material och vätskehalt m.m. och parametrarna för din synkorrigering.

Tolka dina värden

H/R/OD eller V/L/OS
Ofta behöver vi olika styrkor på vardera öga, men det är inte alltid så lätt att hålla reda på värdena. Det är viktigt att rätt lins hamnar rätt, så dessa förkortningar berättar vilken lins som hör till vilket öga. Ibland anges detta under rubrikerna ”höger” och ”vänster”.
Den vanligaste beskrivningen är uppdelad i svenska, engelska och latin.
H/R/OD står för höger/right/dexter och är förkortning för det högra ögat.
V/L/OS, vänster/left/sinister är förkortningen för vänster öga.

Toriska linser astigmatism

Styrka/POW
Här anges ditt specifika synfel, med antingen ett plus- (+) eller minustecken (-) beroende på om du är när- eller långsynt. Styrkan pendlar vanligen mellan -10 och +6.

Baskurva/BC
Denna uppgift står för kontaktlinsens kupighet och siffervärdet anger diametern i millimeter. Ju högre värde desto mindre kupighet och tvärtom.

Diameter/DIA
Diametern är helt enkelt måttet på linsens storlek, mätt ytterkanterna i millimeter.

Cylinder/CYL
Detta värde är enbart aktuellt om du har astigmatism och exempelvis ska köpa toriska linser. Värdet beskriver brytningsfelets omfattning.

Axel/AX
Även denna uppgift gäller endast astigmatiker och betecknar brytningsfelets vinkel.

Addition/ADD/X-styrka
Bifokala och progressiva linser skiljer sig från andra kontaktlinser på så sätt att de har flera olika fokala fält i en och samma lins. Dessa värden har beteckningarna Low, Medium och High.

 

NYHET: Coopervisions nya endagslinser

CLARITI – det senaste inom kontaktlinser 

clariti 1 day coopervision endagslinser Linsjakt

Läs mer eller KÖP Clariti 1 day