testa hemma

Vad menas med ett Dominant öga?

Svar: Alla har ett öga som är snabbare, vilket därför står för den dominerande bilden, medan andra ögat endast står