Svar: Ja.

Vi vet alla hur rökning är cancerframkallande och skadligt för våra lungor, hjärtan och plånböcker. Men i skuggan av detta glömmer vi ofta bort andra konsekvenser av rökning. Bland annat hur pass det skadar ögonen. 

Om du befinner dig i ett rökigt rum är den stickande obehagliga känslan i ögonen bland de första symptomen du uppmärksammar. Ögonen är känsliga för tobaksrök. Som ickerökare är det enkelt att känna av att ögonen blir irriterade och röda vid passiv rökning. Tyvärr känner inte rökaren av detta på grund av vana, och är ofta helt omedvetna om skadorna de åsamkar sina och andras ögon. Synen är en sådan grundläggande funktion och förmåga vi har, att vi lätt tar den för givet. Det är svårt att föreställa sig att förlora synen, så vi tar inte alltid riskerna på allvar.

Ögonsjukdomar

Det finns medicinska bevis på att rökning är direkt kopplat till ett flertal sjukdomar. Grå starr och AMD (förändringar på gula fläcken) är de två vanligaste förekommande.

Vänster bild illustrerar synen hos en frisk person, medan höger bild visar hur synen påverkas hos en person med AMD.

AMD

Gula fläcken är den del av ögat som styr skärpan på din syn. Ju sämre gula fläcken fungerar ju sämre ser du helt enkelt. Det finns 2 typer, en som går snabbt (våta förändringar) och en som sker gradvis (torra förändringar). Det långsamma torra förändringarna är den som är kopplad till rökning, och även den som är svår att märka. Om du har utvecklat sjukdomen i ena ögat kompenserar det andra ögat – så att du ändå ser bra. Fantastiskt, men oerhört problematiskt då du inte märker att du håller på att bli blind. Efter ett tag får du även sjukdomen i andra ögat och märker synförändringen först då.

symptom:

  • suddig syn
  • förvrängda intryck
  • blinda fläckar i synfältet (se bild).

AMD uppstår vid när du röker cigaretter just pågrund av att rökning hämmar blodcirkulationen i kroppen, alltså även i ögat. När näthinnan stryps skadas gula fläcken så att du ser sämre. Som rökare lider du dubbelt så stor risk att få AMD än andra. Tyvärr påverkar denna sjukdom även de som inte själva röker, men ofta vistas i rökiga miljöer, som passiva rökareAMD går inte att behandla i dagens läge.


Grå starr

Grå starr är en sjukdom som orsakar att linsen blir grumlig, vilket hämmar ljusstrålarna och förblindar ögat. Sjukdomen är vanligast bland äldre men kan finnas hos individer i alla åldrar. Gråstarr behandlas idag med operation och är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige idag. 100 000 operationer utförts varje år. Tobaksröken ändrar cellerna i ögats lins genom oxidation, vilket orsakar att den slutar vara transparent. Rökning orsakar även anhopningar av tungmetaller som kadmium i linsen. Därav lider rökare av tredubbel risk att få grå starr.

Symptom:

  • synen upplevs som dimmig
  • färger blir svagare och upplevs ofta mer gulbruna
  • bländningsbesvär
  • ljuskänslighet
  • dåligt mörkerseende
  • konturer blir svagare eller upplevs som dubbla

Grå starr är främst åldersrelaterat och drabbar även ickerökare i en viss ålder. Många fall är dock kopplade till rökning. De som fått grön starr i samband med rökning har en lägre medelålder än de andra som fått sjukdomen.