Vad innebär närsynthet?

Lider du av närsynthet, så att du ser dåligt på långt håll? Detta är ett av de vanligaste synfelen och korrigeras lätt med linser eller glasögon. Men hur fungerar det egentligen?

Myopi som det även kallas är ett synfel/brytningsfel som gör att du ser bra på nära men inte långt håll. Det beror på att det brytande systemet i ögat är för starkt eller ögats form för lång. Ljuset bryts då för tidigt, innan det når näthinnan – så att din syn blir oskarp.

Synen fungerar nämligen så att hornhinnan och linsen transporterar ljusets strålar in till den bakre delen av ögat – näthinnan. Där tolkas ljuset till en bild, som endast blir skarp om ljuset samlas rätt, på en punkt. När du är närsynt möts ljuset innan näthinnan, se bild nedan.

näthinna Närsynthet Linsjakt

Så korrigerar linsen närsynthet

Felet i brytningsförmågan hos närsynta korrigeras med konkava linser. De reducerar styrkan (anges därför som minus i recept) och hjälper ögat att bryta ljuset längre in i ögat, så att det träffar näthinnan. Synfelet mäts i dioptrier (D), vilket anger styrkan som krävs för ett specifikt synfel.

  • Låg närsynthet: 0 till -2 D
  • Måttlig närsynthet: -2 till -6 D
  • Hög närsynthet: -6 till -20 D

Närsynthet över -6.00 dioptrier innebär väldigt starkt synfel, och kräver ibland mer avancerade linser eller glasögon. Det är även vanligare med ögonproblem hos personer med hög närsynthet. Något som är värt att känna till och hålla koll på under regelbundna synundersökningar. Graskroppsgrumlingar är mer förekommande hos närsynta personer. Dessa är ofarliga men uppfattas som grumliga prickar eller streck i synfältet.

före efter lins hur funger linser faq linsjakt näthinna förklaring funktion

Varför blir man närsynt?

Orsaken till närsynthet är en kombination av ärftlighet och miljöfaktorer. Ofta ligger det i våra gener. Det är ovanligt att barn föds som närsynta, utan snarare utvecklas det under tonåren. Om en eller båda föräldrarna är närsynta är risken stor att barnet utvecklar samma synfel. Men även livsstil påverkar synen. Antalen närsynta ökar ständigt, troligen p.g.a. hur vi väljer att fokusera synen idag. Om man lägger mycket tid på läsning, framför datorn eller mobilen vänjer sig ögat vid korta avstånd. Det kan därför vara bra att ta regelbundna pauser och vistas mycket utomhus.

  • Genetiska faktorer: Närsynthet är i huvudsak ärftligt. Nyligen gjord forskning har identifierat gener som kan vara orsaken. Genen orsakar ögat att utvecklas något förlängt i formen.
  • Miljöfaktorer: Studier visar att närsynthet ökar, vilket tyder på att det inte enbart beror på genetik. Det finns även betydande miljöpåverkan. Den mest etablerade teorin är att vi vistas mindre utomhus. Barn som vistas utomhus tillräckligt (10-14 timmar per vecka) löper mindre risk att bli närsynta.

Kan ens syn försämras?

Enligt en studie i Sverige 2009 var 37,7% av försökspersonerna närsynta. I kina 20014 bedömdes närmare 80% av tonåringarna vara närsynta. Detta kopplas till livsstil, där allt fler tillbringar mer tid inomhus för studier och elektronik.

Forskning pekar alltså på att vår syn kan förändras, framförallt som barn. Ju mer tid vi spenderar utomhus under uppväxten, desto större chans hör vi att bli normalseende.

linser linsjakt för barn åldersgräns när kan man använda linser mogen ålder barn
Det är självklart väldigt viktigt under barnets utveckling att fokusera och lära sig nya saker genom inomhusaktiviteter. Men glöm inte att utomhusaktiviteter är A och O för hälsan, likaså för seendet.