Svar: Ja, du har rätt till terminalglasögon

Terminalglasögon kallas även bildskärmsglasögon, och är speciellt utformade för att ge ett komfortabelt seende och rätt ergonomi vid arbete. Styrkan i bildskärmsglasen är tillpassad efter de personliga arbetsavstånden, och är ofta nödvändiga för den anställde för att må bra på jobbet. I och med detta är arbetsgivaren skyldig enligt lag att bidra till en synundersökning och eventuella glasögon vid behov. De flesta arbetsgivare brukar ha ett avtal med en optiker, om pris och vilka bågar som ingår. Om du vill ha andra bågar eller särskilda glas utöver avtalet, får du betala mellanskillnaden själv.

Under en arbetsdag anstränger vi ögat genom att ändra synens riktning upp till 50.000 gånger framför bildskärmen. Vanliga symptom på överansträngning är huvudvärk, koncentrationssvårigheter och en grusliknande känsla i ögonen. Inte nog med det, med åldern så avtar ögonlinsens elasticitet och förmåga att forma sig, vilket innebär att vi efter 40-års ålder ofta behöver terminalglasögon som mest.

Tips för dig som arbetar framför skärm:

  • Belysningen i rummet är avgörande och bör vara rätt placerad, helst uppåtriktad. Arbetsbelysningen bör gå att rikta och vara reglerbar i styrka. Känn även efter om belysningen är behaglig, och ställ in den så den inte skiljer sig allt för mycket i olika delar i rummet.
  • Din skärm bör placeras på 60-80 cm avstånd. Den ska vara vara rätt inställd med god bildkvalitet, så att du lätt kan läsa utan ansträngning.
  • Med höj- och sänkbart bord och stol har du möjlighet till en varierande och bra arbetsställning.
Slipp huvudvärk och skavande ögon efter en lång dags arbete, be din arbetsgivare om terminalglasögon!

 

UTDRAG UR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLINGAR 1998:5 , 1998:1

1§6 Den anställde har rätt till en undersökning av ögonen och synen:

1. Vid skärmarbete 1 timme eller mer per dag.

2. Med regelbunden intervall därefter

3. Samt när arbetstagaren uppger besvär som kan relateras med synkraven i arbetet.

Utdrag ur AFS 1998:5 6 §
”Arbetgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.”

Hämtat från Arbetsmiljöverkets frågor och svar
”Kan arbetsgivaren sätta en kostnadsgräns för bildskärmsglasögon?
-Det går inte att sätta kostnadsgräns för glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändigt för en person i ett visst bildskärmsarbete. Faktorer som avgör är personens synstatus, arbetsuppgifter mot bildskärm, synkrav i arbetet, synavstånd till bildskärm, etc.
Arbetsgivaren kan däremot sätta kostnadsgräns för bågarna.
Arbetsgivaren kan välja en lösning, för att uppfylla sina krav, som är så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för arbetsgivaren (exempelvis genom avtal med optiker för bästa pris).”

Lagar och författningar

  • Arbetsmiljölagen/samverkan § 1
  • AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering § 12
  • AFS 1998:1 Belastningsergonomi § 2
  • AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm § 6
  • AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning  § 13
  • AFS 2001:1 Belastningsergonomi – manuell hantering

Texterna i sin helhet och kommentarer till dessa kan hämtas på Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/lagochratt/index.aspx samt http://www.av.se/fragorochsvar/156.aspx