Svar: Ja du har rätt till skyddsglasögon av din arbetsgivare

Har du nedsatt syn och arbetar i en riskfylld arbetsmiljö där du inte kan använda dina glasögon? Detta kan såklart påverka din arbetsinsats eller vara rent utav vara farligt för dina ögon. Receptslipade skyddsglasögon skyddar ögonen, och är din rättighet som anställd på en utsatt arbetsplats där skyddsglasögon ingår i den personliga skyddsutrustningen.

linsjakt.skyddglasögon.rättigheter-faq-styrkaUtan god syn utför vi alla ett sämre arbete, och utsätter både oss själva och andra för risker. Detta minskar både effektiviteten och kvaliteten och därmed lönsamheten för arbetsgivaren. Det är därmed arbetsgivarens ansvar att tillgodose dig med rätt glasögon, och att uppge den nödvändiga säkerhetsklassifieringen, så att glasen uppfyller skyddskraven på arbetsplatsen.

Det finns receptslipade skyddande glasögon för alla synfel, allt från vanliga enstyrkeglas till progressiva.