Toriska linser – varför?

Toriska linser är främst framställda för dig med Astigmatism. Astigmatism är en vanlig typ av brytningsfel, som beror på hornhinnans eller kristallinsens form. Till skillnad från vanlig när- och översynthet så har man vid astigmatism inget läge där man ser skarpt. Istället för att hornhinnan är jämnt rund är den oval – som en amerikansk fotboll. När hornhinnan är ojämn på det sättet fokuseras ljusstrålarna på olika sätt beroende på var på linsen de träffar. Du ser inte bara dåligt på antingen nära eller långt håll, utan brytningen är konstant obalanserad. Det påverkar främst synen då uppfattningen mellan de vertikala och de horisontella linjer skiljer sig. Du kan få svårare att se fina detaljer och för vissa uppfattas vertikala linjer som lutande. En annan vanlig effekt är att man uppfattar prickar som små streck.

Linser börja använda linsjakt linsguide synfel synundersökning synkontroll optiker linsguide linser glasögon närsynthet översynthet brytningsfel astigmatism ögoninflammation rengöring linsvätska

Den unika formen

Toriska linser fungerar just då de inte bryter ljuset lika mycket över hela linsens yta. Där ögat bryter sämre, kompenserar toriska linser mer och tvärtom. Du får då ett bra resultat i alla brytningar och ser tydligt hela tiden.

Vanliga linser har en sfärisk yta, det vill säga som en tallrik eller en boll delad på mitten. Däremot har en torisk lins mer former utav en genomskärning av en munk. Detta skapar olika fokuspunkter över linsen yta, så att linsen kan innehålla olika områden med olika styrkor. Delar för de  vertikala linjerna och delar för de horisontella.

Rotationsstabilitet

Att toriska linser har områden som är anpassade för olika styrkor gör att linsen måste ligga still – till skillnad från vanliga linser som roterar ständigt. Därför har toriska linser utformats tunnare upptill och tjockare nedtill. Det kan liknas vid att linsen har en vikt längst ned, som alltid håller styrkorna på rätt plats. Denna funktion förstärks av att ögonlocken trycker ned den tjockare delar vid varje blinkning. Du kan alltså ligga på sidan utan att tyngdkraften orsakar att linsen hamnar snett. De innehåller dessutom en diskret markering, för att du och din optiker tydligt ska kunna se att linsen inte roterar ändå.

torisk lins

Olika typer av Toriska linser

För inte allt för länge sedan fick personer med astigmatism nöja sig med glasögon. Det fanns inte säkra komfortabla linser för så komplexa synfel. Men med ny teknik kan alla använda linser, har du ett lindrigare brytningsfel kan du välja och vraka mellan linstyper. Med gravare brytningsfel får du hjälp av din optiker att utforma linser specifikt för dig.

Ofta har personer med astigmatism även fler brytningsfel, t.ex. en kombination av astigmatism och närsynthet. Detta innebär att du kan få dina linser som både plus (+) och minus (-) i styrka. De finns för alla typer av användning och komfort. Bland annat Endagslinser, Månadslinser och till och med färgade toriska linser.

toriska-färgade-linser-sätta-ta-ur-optiker-rengöring-kontaktlinser-linsjakt-linsvätska-tvätta-lins-glasögon-synfel-synkorrigering-progressiv-ögon