Framtidens linser. Hur ser dessa ut? Har de chip i sig? Kommer man kunna spela spel genom sina linser? Futuristiska linser idag är inte bara fokuserade på rent nöje utan även fantastiska medicinska innovationer som kan gynna personen som bär linsen. Tänk om du kunde bära linser som skickar ut medicin i ögat för att förhindra utveckling av vissa ögonsjukdomar eller för att förhindra sämre syn? Visst hade det varit häftigt! Faktum är att denna fantastiska innovation kan vara närmre än vad vi kan tro. Forskningen kring ögat utvecklas hela tiden och snart sägs även personer med diabetes kunna få hjälp via linser som mäter sockervärdet i ögonvätska och sedan varnar om blodsockret är för högt eller för lågt. Redan idag finns det linser som mäter trycket i ögat för att varna patienter med bland annat glaukom.

Redan idag har forskare lyckats ta fram linser som kan sakta ned utvecklingen av exempelvis ålderssynthet, eller presbyopi.

För de som är ljuskänsliga finns även linser som är rödtonade för att justera ljuset som ögat hos en ljuskänslig person tar emot.

Linsens historia

Visste du att Leonardo Da Vinci redan år 1508 beskrev tanken bakom kontaktlinsen. Sedan utvecklade Renee Descartes Da Vinci’s tankar vidare år 1636 genom att skissa vidare på en utstickande kontaktlins. År 1801 bar vetenskapsmannen Tomas Yung, som den första personen någonsin, en lins. Kan du gissa hur denna fästes? Genom vax! Visst är det spännande hur linsen har utvecklats under alla dessa århundraden till vad den är idag och vad vi kan tänka att den kommer att bli. Här kan du läsa mer om linsens historia.