Endagslinser flera dagar? Kanske är du på semester och har en dag kvar men glömt ta med dig linser för den dagen, eller så ska du sova hos en kompis men har inga linser med dig – bara de endagslinser du redan har i ögonen. Hur ska du tänka i dessa tillfällen? Vågar du chansa och använda linserna en dag till? Kan det verkligen skada? Eller borde du slänga linserna efter användning enligt anvisningarna?

Linser är alla tillverkade för att kunna tillgodose det behov de är designade att tillfredsställa. Månadslinser håller en månad, veckolonser en vecka och endagslinser, en dag. Att använda endagslinser flera dagar är en väldigt dålig idé och ingenting som optikern rekommenderar. Endagslinser är enbart utställda att användas i en dag. När du använder linser så bildas beläggningar och bakterier och det är därför viktigt att du är noga med hygienen.

Vad händer om jag använder endagslinser flera dagar?

Våra ögon behöver syre och får de inte tillräckligt med syre så kommer de att bli irriterade. Linserna täcker ögats hornhinna och får inte hornhinnan syre så kan man få en hornhinnesvullnad. Denna svullnad visar sig ofta genom röda ögon och suddig syn.