Vi har alla ett dominant öga

Ett av dina ögon är snabbare och jobbar hårdare än det andra – ett dominant öga. Det icke-dominanta ögat får bidra med främst djupseendet. Det fungerar likt att vi är höger- eller vänsterhänta, och använder en hand mer. Trots att båda fungerar normalt. Det öga vi använder mer blir därför starkare och får ta på sig mer arbete. De flesta tror dock att deras ögon arbetar lika mycket, men du kan själv testa detta hemma. Med ett enkelt självtest!

Två av tre personer är högerögda, alltså använder höger öga dominerande.

Gå på regelbundna synundersökningar ögonhälsa risker ögonsjukdomar linser glasögon skaffa linser med linsjakt billiga linser på nätet dominant öga

Testa dina ögon

Du kan enkelt testa hemma vilket öga som är ditt dominanta. Du gör detta genom att hålla fram ena eller båda armarna raklånga framför dig. Forma fingrarna till ett titthål som du sedan kan fokusera på ett objekt genom. T.ex. en blomkruka i fönstret. Börja sedan med att:

  • Hålla båda ögonen öppna och titta på ett bestämt föremål genom hålet.
  • Blunda nu med vänsterögat. Flyttar bilden sig?
  • Blunda istället med högerögatFlyttar bilden sig?

Ditt dominanta öga är det öga du tittar med då föremålet är kvar på samma plats mellan fingrarna. Det är alltså den bilden din hjärna fokuserar på att läsa in och använda som referensram.

 

Varför har man ett dominant öga?

Det är inte fastställt varför hjärnan väljer att fokuserar på bilden från ena ögat. En hypotes tar fasta på att det blir för mycket information för hjärnan att ta in. Risken med ta in båda bilderna är dubbelseende, vilket är fallet vid skelning. Ögondominans ger företräde åt bilden från ett av ögonen, så att intaget av intryck minimeras. Du får då ett tydligt snabbt detaljeseende utan problem, med även perifert seende av det ickedominanta ögat.

Ögondominansen kan ändras under livets gång. Den ser ut på ett sätt när du har två friska ögon. Skulle du pga ålder, skada eller sjukdom få nedsatt syn på det dominanta ögat skulle hjärnan kompensera för detta. Den skulle då övergå till att hämta information från det friska ögat, så att det blir dominant istället.