Vad är Diabetesretinopati?

Diabetesretinopati är en ögonsjukdom som kan förekomma hos personer med diabetes. Den orsakar av förändringar i näthinnans blodkärl. Till en början är förändringarna helt symptomfria, därför är det viktigt med regelbundna undersökningar för dig med diabetes.

Diabetiker är en utsatt grupp som löper risk för en del följdsjukdomar. Idag är det ovanligt att diabetiker blir blinda tack vare mediciner och hög uppsyn. Vid enstaka fall där personer missköter sin diabetes kan oftast sjukdomen behandlas med laser och operation.

 

Var tredje diabetiker har någon form av näthinneförändringar. Efter 15 års sjukdom har cirka 80 procent någon form av skada på näthinnan. Regelbundna kontroller bidrar till att få av dessa är allvarliga.

 

Varför diabetiker?

Vid diabetes kan de höjda blodsockervärdena leda till störningar i ämnesomsättningen. Detta kan skapa förändringar i kroppens blodkärl. Förändringarna i ögat innebär att kärlväggarna försvagas och det uppstår små utbuktningar på blodkärlen. I vissa fall kan utbuktningarna brista och börja läcka ut olika blodprodukter. Detta stadie av sjukdomen kallas Bakgrundsretinopati.

När sjukdomen är längre skriden kallas det Proliferativ Retinopati. Då kan de blodkärlen täppas till så att de får små mikroinfarkter. Blodflödet försämras då så att det blir syrebrist i näthinnan. Näthinnan försöker kompensera detta genom att bilda nya blodkärl. Men de nybildade blodkärlen är svaga och brister lätt, så att blödningar uppstår i glaskroppen. Blodet skymmer synen vilket leder till en hastig synnedsättning.

diabetesretinopati-sjukdomar-ögonsjukdomar-risker-ögonhälsa-linsjakt-oga-med-blodningar-diabetes-600

Riskfaktorer

Det finns en del faktorer som påverkar hur snabbt och utbrett dessa förändringar sker.

 • Hur länge någon har haft diabetes
 • Otillfredsställande inställningar av blodsockervärdet
 • Högt blodtryck
 • Avvikande blodfettsvärden
 • Hormonella omställningar

 

Förebyggande åtgärder

 • Förbättra den metabola kontrollen (ha så normalt blodsocker som möjligt)
 • Behandla högt blodtryck
 • Rök ej
 • Regelbundna undersökningar med ögonbottenfotografering
 • Akut remiss vid hastigt uppkommen synnedsättning
 • Vad medveten om hormonella förändringar vid graviditet, undersök dig väl innan och under tiden.