Linsjakt.nu berättar om CooperVision

CooperVision är en av världens största tillverkare av kontaktlinser.

Deras produkter säljs i över 100 länder över hela världen. De förbättrar människors syn – från Kina till Europa, och från Afrika till Nord- och Sydamerika.

De är medvetna om att det inte finns två ögon, två dagar eller två kunder som är identiska. Vi inser att människor vänder sig till oss för att få kontaktlinser av högsta kvalitet – oavsett om det gäller våra standardlinser eller några av deras speciallinser.

Vi är också olika. De anser att vi genom att samarbeta och lyssna på andra kan åstadkomma mycket mer. Allt detta är en del av deras uppfriskande perspektiv som riktar sig till både dig som använder våra kontaktlinser och till de optiker som samarbetar med dem.

Surfa runt på deras webbplats om du vill veta mer om dem. Kontakta dem gärna och ställ frågor. De finns här för dig.

Vår historia

Vi har en lång bakgrund i optikbranschen

CooperVision bildades 1980 men vår historia börjar mycket tidigare än så.

Vårt moderbolag, The Cooper Companies, Inc., är en internationell tillverkare av medicintekniska produkter och är noterat på NYSE Euronext (NYSE: COO). Cooper har mer än 11 000 anställda och säljer produkter i över 100 länder. Huvudkontoret ligger i Pleasanton i Kalifornien.

Coopers ursprung går tillbaka till 1958. 1967 bytte Cooper Tinsley Laboratories namn till ”Cooper Laboratories, Inc.”. I takt med att företaget expanderade på den internationella marknaden startades verksamhet på en mängd platser i världen.

Resultatet?

En mängd innovationer inom såväl kirurgi och kontaktlinser.

1978 skedde en omorganisation där företaget delades in i fem oberoende affärsenheter med fokus på specialiserade marknadssegment. CooperVision införlivades 1980 och har sedan dessa strävat efter att bidra med ytterligare delar i företagets spännande historia.

Expansion och förvärv

CooperVision växte snabbt.

Under 80- och 90-talet förvärvade vi flera företag inom okulära linser, och utökade därigenom produktsortimentet och tillverkningskapaciteten. Men vi slutade inte där. Vår forskning och utveckling växte också. Den här kombinationen av FoU och tillverkningskapacitet skulle senare visa sig vara extremt fördelaktig för företaget, våra partners och för användarna.

2005 blev CooperVision världens tredje största tillverkare av mjuka kontaktlinser.

Under räkenskapsåret 2011 firade CooperVision en milstolpe när företaget uppnådde en global omsättning på över 1 miljard US-dollar. Tänker vi sluta där? Absolut inte. Vi fortsätter framåt och pressar oss själva att finna ännu fler innovativa sätt att förbättra synen och komforten hos kontaktlinsanvändare.

Vi har en lång historia, men håll ögonen öppna. Det kommer mer. Det här är bara början.

Det är också vårt bransch-DNA. Vi är:

  • Hängivna – vi slutar inte förrän jobbet är rätt utfört, för de som använder våra kontaktlinser, för optikerna som ordinerar dem, och för vår egen del.
  • Innovativa – vi jobbar ständigt för att förbättra varje lins vi tillverkar och varje relation vi bygger.
  • Partners – varje framgångsrik affärsverksamhet handlar om att skapa relationer. Detta gör vi baserat på ärlighet, uppriktighet, tillit och respekt gentemot dig.
  • Vänliga – vi är öppna och lättillgängliga. Oavsett om du använder CooperVisions kontaktlinser eller om du är optiker är du alltid välkommen att kontakta oss när du vill!