Ögats anatomi

Ögats anatomi Linsjakt Hornhinnan

Hornhinnan

Vad är egentligen Hornhinnan? Hornhinnan är den yttersta främre delen av ögat, ögats skyddande fönster. Den har till uppgift att

Ögats anatomi Linsjakt Iris

Iris / Regnbågshinnan

Regnbågshinnan justerar ljusinsläppet Visste du att iris är den färgade vävnaden runt din pupill? Den är lokaliserad mellan hornhinnan och

Ögats anatomi Linsjakt Linsen

Linsen

Vad gör linsen i ögat? Linsen sitter bakom regnbågshinnan. Den är formad som en transparent skiva, som är upphängd i

Ögats anatomi Linsjakt Glaskroppen

Glaskroppen

Glaskroppen “Massan som fyller ut ögat” Glaskroppen, är en genomskinlig geléartad massa som fyller ut ögats insida. Alltså utrymmet mellan

Ögats anatomi Linsjakt näthinnan

Näthinnan

Näthinnan förvandlar ljuset till signaler, som skickas till hjärnan där de blir en bild Näthinnan är ett tunt lager som

Ögats anatomi Linsjakt Gula fläcken

Gula fläcken

Vad är den Gula fläcken? Gula fläcken (även kallas makula) befinner sig på näthinnan, och är helt avgörande för din

Ögats anatomi Linsjakt Blinda fläcken

Blinda fläcken

Den blinka fläcken Blinda fläcken eller papillen är det område i ögats näthinna där syncellernas nervtrådar går ihop till synnerven.

Ögats anatomi Linsjakt Synnerven

Synnerven

Vad gör synnerven? Synnerven, är nerver som går ut från den blinda fläcken längst bak i ögat. Dens uppgift är