Svar: Ja.

När du gör en synundersökning är det för din egen skull smart att berätta hur länge sen du undersöktes senast. Detta beror på att optikern då kan upptäcka ovanliga fortskridande förändringar som kan tyda på sjukdom. Synen ändras ju hela tiden, men om förändringen sker snabbt är det tecken på att något inte stämmer. Däremot är detta inget att oroa sig över – om du och din optiker ses regelbundet och kommunicerar väl. Berätta alltid när du senast gjorde en undersökning, och undvik ögonsjukdomar.

Här hittar du fler saker du bör nämna till din optiker under synundersökningen.