Vad astigmatism verkligen innebär

Blåa ögon Linsjakt jämför Sveriges billigaste linser på nätet vad säger din ögonfärg om din personlighet - blå

Astigmatism kan låta som nått avancerat synfel som endast drabbar en liten olycklig skara. Många har hört talas om det, men undrar vad synfelet egentligen innebär. Faktum är att brytningsfelet är väldigt vanligt, och lätt att korrigera med dagens linser och glasögon. Det är som vilket synfel som helst, men det ger andra effekter och orsakas av andra avvikelser än t.ex. närsynthet.

Upplevelsen för en Astigmatiker är att hen ser dåligt – både på nära och långt håll. Detta beror på hornhinnans eller linsens form. Närsynthet och översynthet beror på ögats form i helhet, medan Astigmatism beror på att dessa två delar av ögat är oregelbundna så att de bryter ljuset ojämnt. Synfelen sitter i olika delar av ögat. Alltså kan du lida av Astigmatism samtidigt som du är närsynt eller översynt.

Orsak: Linsen eller hornhinnan är ojämn

Alla synfel beror på att ljuset inte träffar rätt på näthinnan. Just detta synfel är en effekt av att ljuset sprids över ett större område istället för att samlas på rätt punkt. Vid normal syn är linsen eller hornhinnan runda, som en boll. Men när de inte är det får de en ojämn brytningsförmåga, så att ljuset från olika riktningar hamnar på olika punkter. Vissa kan hamna rätt, så att ögat ser skarpt i vissa riktningar medan andra hamnar utanför och blir suddiga. T.ex. kan du uppleva delar va en text som suddiga. Din syn blir oförutsägbar och det blir ansträngande för dina ögon att hitta fokus.

Vad är astigmatism Förklaring av brytningsfel Linsjakt

 

Varför utvecklar man astigmatism?

Astigmatism är väldigt vanligt och ungefär 1 av 3 har det. De flesta föds med det, då de flesta små barnen visar en högra grad av synfelet. Det brukar sedan växa bort med åldern, men vissa behåller synfelet bestående. De flesta som är närsynta eller översynta har någon form av astigmatism utan att märka det. Detta brukar inte heller behöva behandlas.

Hur korrigerar man astigmatism?

Man korrigerar synfelet med glasögon eller toriska linser.

  • Regelbunden astigmatism
    Den vanligaste typen, och den man oftast föds med. Hornhinnan är då mer krökt i en riktning än den är i en annan. När den korrigeras med glasögon eller kontaktlinser får du fullvärdig korrigering och goda resultat.
  • Oregelbunden astigmatism
    Den oregelbundna varianten är inte lika vanlig. Då är hornhinnan olika krökt i flera olika riktningar. Den orsakas ofta av skador eller sjukdomar på hornhinnan, så att brytningsförmågan förändras. Denna variant brukar optiker försöka korrigera med hjälp av en kontaktlins, som skapar en mer regelbunden främre yta på ögat.

Astigmatism mäts i CYL och styrkan i D (precis som översynthet och närsynthet).

Den cylindriska axeln (A) mäts i mellan 0°-180°.  

synfel Astigmatism Linsjakt