Svar: Nej, få bara in en rutin så går det på ett kick!

börja använda linser rengöring kontaktlinser linsjakt linsvätska tvätta lins glasögon synfel synkorrigering progressiv ögon

Då skötseln av linserna är så viktigt, kan man lätt få intrycket av att det är svårt att få kläm på. Tvärtom kan det faktiskt gå väldigt smidigt, bara du får in rutinen. Optikern hjälper dig med detta, och om du upplever det krångligt kan du alltid återkomma till dem.

Rengöringen av linserna är viktigt då du annars riskerar att dra på dig infektioner eller strypa ögat till syrebrist. Vilket inte bara är extremt jobbigt, utan även kan leda till allvarligare sjukdomar som påverkar din synförmåga.

Rengöringen – Steg för steg

  1. Tvätta händerna – Gärna med antibakteriell tvål och torka händerna med en ren luddfri handduk. Använd inte tvåler med olja eller lotion, då det lätt hamnar på linsen så att de blir grumliga.
  2. Rengör linserna med ny linsvätska, varje gång. Gammal linsvätska ska inte återanvändas fler gånger, och använd ingen annan vätska. Vatten innehåller farliga bakterier, liksom saliv, som kan skada ögonen. Ögondroppar och koksaltlösning är inte steriliserande och vissa linsvätskor kan vara för desinfekterande. Använd den linsvätska optikern rekommenderat.
  3. Gnugga linserna, och undvik att använda naglarna som är fulla av smuts. Skölj sedan med ny linsvätska ännu en gång.
  4. Rengör linsetuiet/behållaren med linsvätska, inte vatten. Lämna den öppen och upp och ned för att torka. Förvara behållaren på en ren plats, inte för nära toaletten eller för fuktig plats.

 

Tänk på att: det inte är en bra idé att överföra linsvätskan i en mindre behållare/reseförpacknig. Det kan kännas praktiskt när du reser, men det medför att vätskan kanske inte längre är steril.